Tổng hợp 5 loại sổ sách cần in cuối năm quan trọng nhất

Sổ sách cần in cuối năm

Mục lục

Cuối năm là thời gian một doanh nghiệp hay một tổ chức cần tổng hợp, kiểm tra sổ sách trong năm đó để đối chiếu sau này và quyết toán thuế doanh nghiệp. Vậy cần kiểm tra sổ sách gì? Hay cùng Nhóm In tổng hợp lại những sổ sách cần in cuối năm nhé.

Các loại sổ sách cần in cuối năm chi tiết nhất

Sổ sách cần in cuối năm
Sổ sách cần in cuối năm

Hồ sơ pháp lý công ty        

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Thông báo mã số thuế
 • Tờ khai thuế môn bài
 • Mẫu số 08 đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Mẫu số 06 đăng ký áp dụng phương pháp kê khai tính thuế GTGT

Quyết toán năm

 • Báo cáo tài chính
 • Quyết toán TNDN kèm phụ lục
 • Quyết toán TNCN kèm phụ lục

Hồ sơ lao động

 • Hồ sơ xin việc của người lao động
 • Hợp đồng lao động văn phòng, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý.. (lưu ý phân loại kẹp thành từng tệp riêng biệt để dễ tìm và rà soát)
 • Các quyết định bổ nhiệm, tăng lương..

Chứng từ kế toán

Tờ khai thuế xếp theo thứ tự:

 • Tờ khai 01/GTGT
 • Bảng kê 01-2/GTGT
 • Bảng kê 01-1/GTGT
 • Tờ khai thuế TNCN tháng hoặc quý
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu B26 theo quý…

Sau đó xếp hóa đơn bán, hóa đơn mua vào theo bảng kê (Nếu có chứng từ thanh toán của hóa đơn mua vào thì kẹp luôn cùng đến khi có thanh tra kiểm tra thuế không phải tìm lại ủy nhiệm chi chứng minh thanh toán qua ngân hàng)

 • In theo tệp: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất (Kẹp mỗi loại 1 tệp riêng cho dễ tìm)
 • Bảng đăng ký mã số thuế TNCN cho người lao động, bản cam kết 02/TNCN kẹp 1 tệp cùng CMND photo. Đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có), HĐLĐ dưới 3 tháng mà không khấu trừ thuế TNCN
 • Hợp đồng mua bán kẹp cùng biên bản xác nhận công nợ xếp nhóm khách hàng, nhà cung cấp: đến ngày 31/12 hàng năm phẩy danh sách KH, NCC theo 131,331 để hoàn thiện. quan trọng nhất là NCC vì thuế họ sẽ căn cứ hợp đồng xem thời gian thanh toán, nếu trên sổ 331 vẫn còn phải trả mà trong hợp đồng hạn thanh toán đã hết thì sẽ bị loại hóa đơn chưa thanh toán nên phải lưu ý thời gian trong hợp đồng và biên bản đối chiếu
 • Biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm kê tiền mặt, kiểm kê CCDC cuối năm

>>>Tìm hiểu thêm: Mẫu In thẻ nhân viên đẹp chất lượng

In sổ kế toán

Sổ in theo hình thức NKC bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ tiền gửi ngân hàng: cần có kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu
 • Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải trả
 • Sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/phải trả khác.
 • Sổ chi tiết vay/mượn khác.
 • Sổ chi tiết ngân hàng
 • Sổ cái các tài khoản: Có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái TK đó; các khoản nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…
 • Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

Lưu ý khi ký hóa đơn

 • Nếu thanh toán tiền mặt thì hóa đơn bên người mua cần có chữ ký khớp với chữ ký trên phiếu chi
 • Chữ ký trên bảng lương cần nhiều mẫu, khác nét
 • Bảng chấm công yêu cầu được viết bằng bút bi và không được đánh máy
 • Hóa đơn cần được xếp theo thứ tự của bảng kê khai trên tờ khai hàng tháng, hàng quý
 • Lưu ý khi tách hóa đơn mua vào chúng ta cần lập sau hóa đơn ghi chú số phiếu chi, phiếu nhập vào.
 • Phần nội dung khi lập phiếu thu, chi nhập, xuất cần tuân theo hóa đơn số mấy, ngày, tháng,..
 • Những hóa đơn trên 20 triệu cần được lập bảng bằng cách trích lọc từ bảng kê mua sau đó cần thêm ngày giao dịch, những chứng từ cần thiết nếu có
 • Những mặt hàng xuất nhập khẩu cũng cần được liệt kê.

Tham khảo các mẫu in sổ da bên Nhóm In đã thực hiện

Cách sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán một cách khoa học, dễ tìm kiếm

 • Cần sắp xếp những giấy tờ trên sao cho khoa học, đúng quy định, khớp với tờ khai.
 • Tiền mặt: Bao gồm phiếu thu, chi, kiểm kê quỹ được đóng quyển hoặc kẹp vào chứng từ
 • Tiền gửi ngân hàng bao gồm sổ phụ, giấy báo nợ theo ngày tháng được đóng thành tệp file
 • Hóa đơn cấn sắp xếp theo ngày tháng tương ứng
 • Đối với bên kho cần đảm bảo thẻ kho, phiếu xuất nhập, lệnh xuất kho, giấy cung ứng được sắp xếp theo thứ tự
 • Nhân sự: Hợp đồng lao động, bảng chấm công, lương,..của nhân sự nào thì gim thành tệp của nhân sự đó kè chữ kỹ và những văn bản liên quan.
 • Biên bản kiểm kho được đóng thành quyển hoặc được kẹp cùng với hóa đơn
 • Tài sản cố định và công cụ dụng cụ có thể gộp chung hoặc đón riêng nếu phát sinh nhiều
 • Những chứng từ khác được in và tạo thành 1 file
 • Chi phí công trình, phiếu xuất, mua vật tư, tiến độ được kẹp thành tệp riêng
 • Hồ sơ file lưu trữ tất cả những mục khác

Vừa rồi là các loại sổ sách cần in cuối năm phục vụ nhu cầu cho các công ty, doanh nghiệp và các lưu ý, hướng dẫn sắp xếp chúng một cách khoa học, hiệu quả. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.

BÌNH LUẬN

CHIA SẺ

Facebook